Klacht bij EHRM Luchtverontreiniging en Gezondheid langs drukke wegen in Brabantse bebouwde kommen
Copyright: Alle auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Online citeren alleen geoorloofd samen met deeplinken. Op papier alleen geoorloofd mits met volledige bronvermelding en automatische toestemming wederpublicatie alle N270/N279/Traverse-publicaties op deze site.
Datum
Link
Toelichting Summier overzicht van dit klachtdossier. Mail hier of blog hier uw suggesties
30 januari 2015 Klacht wederom niet ontvankelijk Opnieuw is de klacht niet ontvankelijk verklaard zonder enige argumentatie. Het feit dat dit lot ook bijna 98% van alle andere klachten trof, is een schrale troost. De enige juridische optie is nu nog een civiele procedure wegens onrechtmatige overheidsdaad. Dat gaat erg lang duren en wordt zeer kostbaar. Onderzocht wordt of en hoe dit oplosbaar is met de bescheiden middelen van het Comité.
26 november 2014 Klacht Straatsburg ingediend De staatssecretaris en alle leden van de Commissie Leefomgeving van de 2e Kamer onderstreepten op 6-11 het belang van een optimale leefomgeving. Om onbegrijpelijke redenen werd het ambtsmisdrijf dat de minister bewust verder van de wegrand toetst dan wettelijk toegestaan, niet besproken. Toch is dit een ernstige aantasting van de leefomgeving die bij meerdere kamerleden bekend is gemaakt. Nu moet Straatsburg maar oordelen over een schriftelijk vast gelegde belangrijke en onweerlegbare wetsovertreding van een minister.
26 october 2014 Concept Klacht Straatsburg Alleen de 2e Kamer kan nog op 6-11-2014 via haar Commissie Leefomgeving deze klacht op eind November tegen de Nederlandse Staat voorkomen. Het zou toch wel opmerkelijk zijn als meerdere lagere overheden en hoogste rechters veroorzaken, dat Straatsburg moet oordelen over schriftelijk vast gelegde belangrijke en onweerlegbare wetsovertreding van een minister.
6 februari 2014 Klacht niet ontvankelijk Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens(EHRM) in Straatsburg verklaarde de klacht niet ontvankelijk zonder nadere argumentatie. Inmiddels lopen een groot aantal procedures die met nieuwe argumenten een nieuwe klacht rechtvaardigen. Op dus naar de volgende ronde..
4 oktober 2013 Klacht EHRM/Straatsburg Deze klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens(EHRM) in Straatsburg richt zich tegen de Nederlandse Staat wegens schending van de artikelen 2, 8 and 13 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens(EVRM) alsmede het bijbehorende 1e Protocol. Het originele document (zonder links) treft u hier.