WOB's Gem.Vught Tekst verzoek Tekst mail wisseling Samenvatting
WOB 1 Gem.Vught
Verkeersveiligheid
Tekst verzoek 1 Instemmingsmail
Tekst mail wisseling slot
Dit WOB-1 Verzoek van 21 Juli 2021 handelt over de kruispuntanalyses van Goudappel-Coffeng op basis van Vissim modellen. Het kwam tot stand omdat we ons verbaasden over de conclusie over de 3 nieuwe ovondes die luidt: “Rotondes kunnen het verkeer verwerken”. Die conclusie leek strijdig met gezond verstand en eerdere rapporten. Vandaar dat ter verificatie twee nieuwe rapporten zijn gevraagd die tot tegengestelde conclusies komen.
Uit de mailwisseling blijkt dat de gemeente een inhoudelijk antwoord ontwijkt door voortdurend te blijven verwijzen naar ondoorzichtige cijfers van Goudappel-Coffeng.

Het lijkt ons gemeenschappelijk belang uit te vissen hoe 4 gerenommeerde specialisten tot conclusies komen diametraal tegengesteld aan die van Goudappel. Vandaar onze vraag, niet zozeer naar documenten als wel de gebruikte parameters (invoercijfers, modelvariabelen) en output, liefst in electronisch formaat. Dat is binnen Vissim heel goed produceerbaar. Wij zijn eigenlijk van mening dat U dat onderzoek zelf zou moeten laten doen bij een echt onafhankelijke deskundige, niet Goudappel dus. Maar als U dat weigert, moeten wij overwegen het zelf te laten doen.

Na lang aandringen stuurde de gemeente uiteindelijk de gevraagde stukken in een electronisch zip-bestand van ruim 25MB. We zoeken nu een betaalbare expert. Nog niet zo eenvoudig. Bijna alle experts met Vissim ervaring werken bij voorkeur voor de overheid tegen voor ons onbetaalbare tarieven. Voor het geval de gemeente definitief weigert aanvullend onderzoek naar de gebrekkige verkeersveiligheid te laten doen, aan de hand van bovengenoemde problemen, menen wij dat u ernstig tekort schiet in uw publieke verantwoordelijkheid. Het gaat hier immers over vermijdbare verkeersslachtoffers. Gezien dit ernstig tekortschieten van de gemeente is uiteindeljk besloten dit Beroepschrift Kruispunt Analyses bij de RvS in te dienen. Voor liefhebbers van dit staaltje Vughtse 'bestuurscultuur' zijn de 8 bijlagen hier beschikbaar: Productie 1, Productie 2, Productie 3, Productie 4, Productie 5a, Productie 5b, Productie 6, Productie 7.
WOB 2 Gem.Vught
Veel te hoge tunnelcalculaties
Tekst verzoek 2 Bezwaarschrift
Tekst mail wisseling
Bezwaarschrift
Dit WOB-2 Verzoek van 1 Augustus 2021 handelt over onze verbazing dat uit notulen van een gespreksverslag VP van 5 juli 2021 blijkt dat de gemeente beweert geen nadere documenten meer zou hebben die betrekking hebben op de overgang van het project met nummer 19537.1 (tunnelcalculatie ZONDER aansluitingen in de tunnelbuis voor 152 Mio) naar het tweede project met nummer 20526.1 (tunnelcalculatie MET aansluitingen in de tunnelbuis voor €412 Mio). Al eerder hebben we publiek ons vermoeden uitgesproken dat hier een politiek spel is gespeeld om de Raad te overtuigen dat een tunnel veel te duur is en er maar een alternatief is, het huidige plan doorzetten.

Uit de mailwisseling blijkt dat de gemeente blijft volhouden geen weet te hebben van andere documenten en die ook niet opvraagt bij het bureau RAInfra. Na onze conclusie dat dit niet waar kan zijn, volgde de mededeling dat het ons voornemen is hierover in beroep te gaan.

Toen de gemeente niet op dit 'dreigement' reageerde is dit Bezwaarschrift ingediend. Daaruit blijkt dat op woensdag 29 april 2020 een tunnelcalculatie voorbijkomt van €131,1 Mio. Op donderdag 30 april 2020 was dat al €152,2 Mio met de opmerking: "Peter laat jou vandaag nog weten of er inhoudelijke aanpassingen nodig zijn." Die waren kennelijk nodig want op woensdag 6 mei 2020 zien we een mail van 12: 15 uur met een kostenraming van ineens €412 Mio. De Raad en het publiek zijn alleen geinformeerd over die €412 Mio. Uit het voorgaande volgt dat B&W indertijd de Raad welbewust relevante informatie heeft onthouden en nu wederom tracht het publiek welbewust die relevante informatie te onthouden. Wij zijn benieuwd wat de RvS daar van vindt. Op het besluit van de Gemeente de bezwaarschriftencommissie in te schakelen om dit bedrog te camoufleren, is inmiddels dit beroepschrift RvS ingediend. Voor iedereen die wil smullen van dit staaltje Vughtse 'bestuurscultuur' zijn de 7 bijlagen hier beschikbaar: Productie 1, Productie 2, Productie 3, Productie 4, Productie 5, Productie 6, Productie 7.
WOB 3 Gem.Vught
Aanzuigende werking door het verdwijnen van 4 stoplichten
Tekst verzoek 3 Tekst Bezwaarschrift
Tekst mail wisseling
Bezwaarschrift
Dit WOB-3 Verzoek van 11 Augustus 2021 handelt over het effect van het verdwijnen van 4 stoplichten na de N65 reconstructie. Uit de mailwisseling blijkt ook hier dat de gemeente een inhoudelijk antwoord ontwijkt door voortdurend te blijven verwijzen naar ondoorzichtige cijfers van Goudappel-Coffeng. Het slot van de malwisseling toont met drie onweerlegbare en onderbouwde argumenten aan dat de gemeente inderdaad een kapitale blunder dreigt te maken. In plaats van 2.300 extra voertuigen over de N65 zouden dat er heel goed 23.000 extra kunnen zijn.
Beroepsfase Gem.Vught Besluit op bezwaar RvS: Tekst Beroepschrift Aanzuigende-werking, Tunnelcalculaties en Kruispunt analyses.

Tekst Beroepschrift Rechtbank Den Bosch
De gemeente reageerde niet inhoudelijk op voornoemde onweerlegbare en onderbouwde argumenten. Op het besluit van de Gemeente de bezwaarschriftencommissie in te schakelen, zijn daarom drie beroepschriften ingediend bij de Raad van State: Beroepschrift Aanzuigende werking, Tunnelcalculaties en Kruispunt analyses. De bezwaarschriftencommissie deed het af met de opmerking dat alle documenten zijn verstrekt. Wij betwijfen dat. Wij zijn benieuwd wat de RvS daar van vindt.

Omdat onzeker is of en hoe de RvS voornoemde drie beroepschriften oppakt bij haar beoordeling van het huidige N65 reconstructie voorstel, is een samenvattend Beroepschrift ingediend bij de Rechtbank den Bosch. Links of rechtsom moet zekerheid komen dat B&W's Raad en publiek niet welbewust relevante informatie mogen onthouden, zich blijft verschuilen achter ondoorzichtige cijfers van ingehuurde ingenieursbureau's an lak heeft aan het Aarhus verdrag en de Code Participatie.