Nieuwsbrief Prioritering Wegen in Brabant
Geachte .................., 21 januari 2014 / Nieuwsbrief 9

Wie wint de slag over de Brabantse infrastructuur?

De Brabantse overheden blijven nog steeds van plan meer dan €1.336 Mio in infrastructuur te investeren met negatieve maatschappelijke kosten/baten analyses (MKBA's): N279 met 0.74, NOC/Ruit met 0,68. Het alternatief, ondertunneling van de drukste wegen in Brabant, geeft een veel rendabeler MKBA-factor boven 2 en is ook budgettair voordeliger. Uitvoering daarvan spaart een geschatte met verkeersdoden vergelijkbare jaarlijkse sterfte van tenminste 31-74 per jaar.

De 2e Kamer begint nu eindelijk te aarzelen. Er lopen verschillende bestuurlijke procedures tegen BenW Eindhoven, Helmond, Haaren en IenM, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook loopt daarover een EHRM-klacht in Straatsburg. Daarnaast lopen strafrech­telijke procedures tegen BenW Eindhoven, Helmond, Haaren, GS Brabant en 2 hoofdambtenaren van IenM.

Samenwerkende bewonersgroepen in Eindhoven, Helmond en Haaren gaan tot de de raadsverkiezingen op 19 maart twee maal zo'n 100.000 flyers verspreiden en adverteren. Die flyers zullen oproepen om te gaan stemmen op politieke partijen die tégen de bestaande Brabantse plannen infrastructuur zijn en vóór ondertunneling van drukke wegen door bebouwde kommen.

Wat gaat sneller? Rechtspraak of democratie?


• Juridisch gaat het er om of art. 2 EVRM over het recht op leven toelaat dat overheden passief milieusituaties mogen blijven gedogen. Bij art. 2 EVRM geeft de Straatsburgse jurisprudentie overheden geen beleidsvrijheid tenzij het onmogelijke wordt gevraagd. Van het rendabeler en budgettair voordeliger alternatief ondertunneling van de bestaande drukste wegen door bebouwde kommen, kan daarom moeilijk worden volgehouden dat het onmogelijk is. Saillant bewijsdetail is het gegeven dat IenM schriftelijk bevestigde dat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), in strijd met de wettelijke voorschriften (0-10 meter) , zodanig ver (> 10 meter) van de wegrand meet en rekent dat normoverschrijdingen slechts zelden zichtbaar worden.

• Democratisch gaat het er niet alleen om de kiezers te overtuigen dat overheden geen belastinggeld mogen verspillen aan onrendabele projecten waarvan nut en noodzaak wordt betwijfeld. Belangrijker is echter het motto dat de kiezers moet overtuigen: Een overheid die de wettelijke normen luchtkwaliteit niet wil handhaven en zo ook uw levensduur 1-2 jaar verkort, mag niet blijven zitten na de raadsverkiezingen.

De raadsverkiezingen vallen op 19 maart. De juridische procedures kunnen nog jaren aanslepen. Hopelijk kiezen verstandige politici al eerder eieren voor hun geld.

Inhoudsopgave:
Wie wint de slag over de Brabantse infrastructuur?
Wat gaat sneller? Rechtspraak of democratie?
Uitnodiging donderdag 23-1-2014 19.30 uur
Als gastsprekers zullen optreden:

Uitnodiging donderdag 23-1-2014 19.30 uur

Op 23-1-2014 19.30 uur in de Gildezaal van Brasserie de Bolle Keizer, Lindelaan 58 in Helvoirt bent u welkom voor uitleg hoe Brabant er uit zou moeten zien met ondertunneling van haar drukste wegen door bebouwde kommen zoals de N65 in Vught en Helvoirt.

Diverse experts van de Technische Universiteit Eindhoven, ingenieursbureau's en het Comité zullen verschillende aspecten in detail belichten. Aan de orde komt hoe een autotunnel onder de N65 geboord kan worden en hoe dat gefinancierd kan worden. Maar ook hoe in een dergelijke innovatieve en duurzame tunnel het luchtverontreinigingsprobleem kan worden opgelost en hoe overheden bestaande normoverschrijdingen luchtkwaliteit ontkennen door de wettelijk vastgelegde meet- en rekenregels buiten beschouwing te laten.

Als gastsprekers zullen optreden:


• Ing. Leo van Tol, ervaringsdeskundige op het gebied van tunnelbouw en ontwerper van het Bovon tunnelboor systeem zal vertellen hoe een boortunnel in Vught en Helvoirt er uit zou kunnen zien.

• Drs. Werner Griëntschnig -Comité N65- gaat voorrekenen wat een boortunnel in Vught respectievelijk Helvoirt gaat kosten en hoe dat gefinancierd kan worden.

• Ir. R. (Rienk) Geertsma -Antea Group- en Dr. Ir. E.J.M. (Bert) van Heesch -Technische Universiteit Eindhoven- over: Coronatechniek voor luchtzuivering in tunnels en overkapte snelwegen

• Ir. R.W.J. (Bob) Smulders -Antea Group- over: Coronatechniek voor effectieve stofverwijdering bij autosnelwegen.

• Ir. T.(Ton) Hauzer, -UC Technologies- behandelt: Warmte terugwinning in een autotunnel, mogelijkheden en onmogelijkheden.

•Mr. Drs. Corneel Spil RMC -Comité N65- legt uit hoe onze overheid bestaande overschrijdingen van de normen van luchtkwaliteit ontkent.

Na elke voordracht is er kort gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Aan de hand van stellingen zal de mening van de aanwezigen worden gevraagd. De koffie is gratis.

De Stichting Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, afgekort Comité N65, is bereikbaar via e-mail.
U kunt zich hier online aanmelden voor nieuwsbrieven of als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
Donaties zijn altijd welkom op rekening 1064.94.422 bij de Rabo Bank ten name van de Stichting Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor deze aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaal nummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.