Luchtverontreiniging langs drukke wegen door bebouwde kommen
Geachte ....., 31 augustus 2015

Stop deze misstand!!!

Deze nieuwsbrief richtte zich oorspronkelijk op politici, bestuurders en sympathisanten langs de N65. Een drukke weg tussen Den Bosch en Tilburg, dwars door Vught en Helvoirt. Uit deze berekeningen bleken overschrijdingen van de normen luchtverontreiniging in Helvoirt. BenW wenste daar niets aan te doen en verschool zich achter gebrek aan geld en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Dat Ministerie verschuilt zich achter het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit(NSL).

De betreffende ambtenaren van IenM presteerden het zelfs om verwijten te maken dat toetsingen luchtkwaliteit uitgevoerd moeten worden op minimaal 10 meter van de wegrand. De wet en de Europese Richtlijn zijn echter heel duidelijk en schrijven maximaal 10 meter voor. Die paar meter maken een wereld van verschil. Wanneer binnen 10 meter wordt getoetst, blijken bij zeer drukke wegen door bebouwde kommen wel degelijk normoverschrijdingen.

Uit het verzet tegen dit bedrog ontstond gaandeweg samenwerking met andere groepen in Brabant. Toen bleek dat zowel de Raad van State (Helmond/N279, Eindhoven/Kennedylaan en Vught-Helvoirt/N65), als het Openbaar Ministerie en Straatsburg EHRM zich niet wilden branden aan dit bedrog, is het verzet uitgegroeid tot landelijk verzet met deelname van belangengroepen uit Eindhoven, Utrecht en Maastricht. Vandaar dat deze nieuwsbrief zich nu richt op politici, bestuurders en sympathisanten met aandacht voor de extra sterfterisico's van wonen langs drukke wegen door bebouwde kommen. Het accent ligt daarbij op Brabant.

Gebrek aan Geld?


Mede dank zij flyer acties bij de laatste raadsverkiezingen, veranderde de samenstelling van de raad in Eindhoven en Helmond. Als gevolg hebben die gemeentes hun steun aan de ruim 1,3 Miljard kostende Ruit etc. projecten deels opgegeven. Ook het provinciale bestuursakkoord 12-5-2015 liet de kostbaarste delen van de Ruit vallen.

Helaas beseffen de Brabantse bestuurders nog steeds onvoldoende dat de bestaande infrastructuur funest is voor de gezondheid van omwonenden langs de drukste wegen door bebouwde kommen in Brabant.

De oorzaak is mede dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de problematiek van luchtverontreiniging in Brabant bewust veel te rooskleurig presenteert onder meer door in het NSL welbewust de luchtkwaliteit verder van de wegrand te toetsen dan de 10 meter die de wet toelaat. Zo lijkt het alsof er nauwelijks overschrijdingen zijn van de normen luchtkwaliteit.

Met minder geld dan beschikbaar was voor de oude infrastructurele plannen kunnen al die drukke wegen worden ondertunneld op 6 plaatsen over 23 kilometer in totaal. Dat is beter voor de gezondheid van omwonenden, ook voor het verkeer zelf. Zelfs een Ruit om Eindhoven komt zo tot stand.

Inhoudsopgave:
Stop deze misstand!!!
Gebrek aan geld?
Waarom een civiele procedure?
Dit probleem zou niet mogen bestaan!

Waarom een civiele procedure?

Ondanks een eerdere motie in PS Brabant van D66/PvdA/GL/PvdD is het nog steeds niet gelukt de huidige Brabantse bestuurders te overtuigen dat ondertunneling van die drukste wegen de enig werkbare oplossing is. Misschien lukt het met de nieuwe samenstelling van GS. Zolang de politiek door wetsovertredingen van het ministerie verantwoordelijk voor milieu (IenM) de ernst van de situatie niet onderkent, is ingrijpen via de rechter het enige alternatief. Onbegrijpelijk blijft waarom een rechter nodig is bij dit schriftelijk aantoonbaar bewijs van ernstige wetsovertreding.

Zolang de politiek het laat afweten is een civiele procedure het enige alternatief. Helaas kost dat klauwen met geld. Uitgaande van 4 instanties (Rechtbank den Haag, Hof, HR, EHRM) zijn bij al die instanties gespecialiseerde advocaten nodig. Die vragen meer dan 200 Euro ex BTW/kantoorkosten per uur. We moeten dus rekening houden met maximaal 100.000 Euro kosten incl. kostenveroordelingen, griffierechten etc. Tot dat maximum zijn gelden/toezeggingen verzameld van particulieren.

Dit probleem zou niet mogen bestaan!

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat dit bedrog van onze centrale overheid, particuliere slachtoffers dwingt zoveel energie en geld te besteden om een dergelijk ambtsmisdrijf te stoppen. De ambtenaren IenM reageren domweg niet op een schrijven over onder meer die minimaal/maximaal 10 meter kwestie en praten er in hun antwoord omheen.

Het bestuurs- en strafrecht incl. EHRM weigeren in te gaan op de harde feiten en wijzen de klachten af met formaliteiten.

In de politiek (Gemeenteraden, BenW's, GS Brabant, PS Brabant, 2e Kamer) is iedereen op de hoogte maar doen niets tot op heden. Toch is het een simpele zaak want 10 meter is 10 meter en de wet is heel duidelijk.

Het gevolg is dat omwonenden van de Kennedylaan, N270, N69 en N65 blijvend gezondheidsproblemen houden met daardoor een jaarlijkse geschatte met verkeersdoden vergelijkbare sterfte van tenminste 31-74 per jaar.

Juridisch is nu nog de enige oplossing een zeer kostbare en ver­moe­de­lijk langlopende civiele procedure wegens onrechtmatige over­heids­daad. Deze procedure is gestart met een eenvoudige sommatie en kunt u hier volgen.

Mochten lezers deze misstand eerder weten te stoppen met politieke daden, is dat meer dan welkom. Alle andere lezers nodigen we uit voor een in beginsel aftrekbare donatie op onderstaande bankrekening.

De Stichting Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, afgekort Comité N65, is bereikbaar via e-mail.
U kunt zich hier online aanmelden voor nieuwsbrieven of als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
Donaties zijn altijd welkom op rekening 1064.94.422 bij de Rabo Bank ten name van de Stichting Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor deze aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaal nummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.